PASTAROM CLASSIC

PASTAROM CLASSIC-ийг жигнэмэл бүтээгдэхүүн, амтлаг гурилан бүтээгдэхүүн, зайрмагт өргөнөөр хэрэглэх боломжтой. Энэ нь бүх хэрэглэгчдэд зориулагдсан нийтлэг амт. Зөвхөн нэг л үнэр, амт оруулагч бүх асуудлыг шийдвэрлэнэ. PASTAROM CLASSIC бол хүнс үйлдвэрлэгчдийн хүсэж буй үнэр, амтны асуудлуудыг шийдэх боломж. 

ХЭРЭГЛЭЭ: Жигнэмэл болон амтлаг гурилан  бүтээгдэхүүний зуурмаг, зайрмаг, амтлаг гурилан  бүтээгдэхүүн, амтлаг гурилан  бүтээгдэхүүнд зориулагдсан крем, десерт, сүүний муссын үйлдвэрлэлд зориулагдсан өргөн хэрэглээний үнэр, амт оруулагч.

ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ: Хүйтнээр хэрэглэх үед нэмэх хэмжээ дунджаар 1 кг үндсэн бүтээгдэхүүн тутамд 5 г байна. Жигнэмэл бүтээгдэхүүнд PASTAROM CLASSIC-ийг 1 кг зуурмагт 10 г хэрэглэх нь хамгийн сайн үр дүнг өгнө.

ДАВУУ ТАЛ: PASTAROM CLASSIC төрлийн алдартай үнэр, амт оруулагчууд нь бүх төрлийн амтлаг гурилан  бүтээгдэхүүн болон десерт үйлдвэрлэгчдэд  нэр төрлөө олшруулах боломжийг олгоно. Зөвхөн нэг л үнэр, амт оруулагчийг бүх хэрэглээнд хэрэглэх боломжтой. Сүүний бус крем агуулаагүй. Хадгалагч бодис агуулаагүй.

Захиалга авах утас

Офис:
9100-7585
Технологич-Менежер:
9410-7585
9411-7585
9413-7585
9406-7585
9408-7585
Санхүү, Борлуулалт:
9401-7585
9402-7585
9404-7585

Бидэнтэй нэгдээрэй!

Стратус ХХК

ИРЕКС үйлдвэрийн Монгол дахь албан ёсны дилер компани

www.ireks.ru

www.ireks.de

www.ireks.com