Найрлага: арвайн болон буудайн соёолжны ханд

Давуу тал: улаан хөх тариан соёолжыг боловсруулах үед зуурмагийн реалогийн шинж чанарыг сайжруулна.

Хадгалах хугацаа: 9 сар, канистарт 15кг савлагаатай.

Жорууд:
“Аромат”           “Марийнский”
Буудайн гурил, кг                                         100,0                   30,0-70,0
Хөх тариан гурил, кг                                        -                       70,0-30,0
Дрожжи, кг                                                      1,0                         0,8
ГЛОФА ЭКСТРАКТ, кг                              3,0                         3,0
Форекс / чанаржуулагч/, кг                            1,0                          -
Флюссигзаур / аграм тёмный,                        -                    тооцож хийнэ
аграм  светлый/, кг
Давс, кг                                                            1,5                          1,7
Элсэн чихэр, кг                                               5,0                          6,0
Гоньд, кг                                                         1,0                          1,0*
Үзэм, кг                                                             -                           5,0*
Ус, л                                                               55,0                     60,0-70,0

Технологийн горим:
“Аромат”         “Марийнский”
Зуурмаг зуурсаны дараах температур            28-30                          28-30
Зуурмаг амраах хугацаа, мин                          20-30                          25-35
Зуурмагийн эцсийн хөөлт, мин                       40-60                          40-70
Шарах шүүгээний температур                      230-220                      260-200
Шарах хугацаа, мин
- хэвтэй талх 0,4-0,5кг                      25-35                         40-50
- хэвгүй талх 0,3-0,4кг                      20-30                         25-35
Тайлбар:
Үзэм болон гоньдыг жороос хасаж болно.
“Глофа экстракт”-г зуурмагт хийхийн өмнө урьдчилан усаар шингэрүүлсэн байх хэрэгтэй.