ДАВУУ ТАЛ: Бүтээгдэхүүнд франц багетны бүтэц болоод шаржигнасан гадаргууг бий болгоно.

ХЭРЭГЛЭЭ, ХЭМЖЭЭ: Дээд зэргийн чанартай франц багет үйлдвэрлэхэд зориулагдсан хольц. Хэрэглэх хэмжээ – 20% хүртэл

БИЕТ БАЙДАЛ: Цагаанаас ягаавтар туяатай цагаан өнгөтэй хуурай хольц.

АМТ/ҮНЭР: Гадны амт үнэргүй 

ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ, С: 5-25С-ын хэм, агаарын харьцангуй чийглэг-75%, агааржуулалт сайтай газар хадгална.

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА: 12 сар

САВЛАГАА:  25 кг /шуудай/