Хэмжээ: 0,5-1,5%

Бүтэц: Цийдмэгжүүлэгч, буудайн гурил, буудайн 2-р гурил, ферментууд.

Хадгалах горим: Хуурайн, сэрүүн, цэвэрхэн, агааржуулалт сайн газар 5С-20С-т 75%-с ихгүй чийглэгтэй газар 9 сар хадгална.

Савалгаа: 25кг.

Давуу тал: Бүтээгдэхүүний шинэлэг байдлыг уртасгана, зуурмагийн ус шингээх чадварыг нэмэгдүүлж биет байдлыг сайжруулна.