Хэрэглэх тун хэмжээ: 1,0-2,0%
Найрлага: Дэвтээсэн улаанбуудайн гурил, Панифреш концетрат (ургамлын тос, шар сүү, аскорбины хүчил, гураровая камедь, тосны хүчлийн моно ба диглицерид, корбанат кальция, ферментууд), улаанбуудайн гурил, улаанбуудайн соёолж
Давуу тал: Зуурмагийнн ус шингээх чадварыг нэмэгдүүлж зуурмагийг тогтвортой болгоно. Бэлэн бүтээгдэхүүний эзэлхүүн болон гарцыг нэмэгдүүлнэ. Зөөлөн хэсгийн сийрэгжилтийг нэгэн жигд болгоно. Бүтээгдэхүүнийг хадгалах болон шинэлэг байдлыг уртасгана.
Хадгалах хугацаа: 9 сар
Хэрэглэх:

Гурилны харьцаа

Чанаржуулагчийн жэмжээ

Хөх тариа: улаанбуудай

Панифреш

100:0

1,0-1,3%

80:20

1,3-1,5%

60:40

1,5-1,8%

20:80

1,8-2%

0:100

2,0%

Хэрвээ чанаржуулагч панифрешийг 1%-ийг хийсэн бол усны хэмжээг 1,5% хувиар нэмэгдүүлэх
Хэрвээ чанаржуулагч панифрешийг 1%-ийг мөөхий, еэвэн, гөөхийний зуурмаганд хэрэглэхээр болуул усны хэмжээг 3-4%-ийг нэмэгдүүлнэ, ингэснээр бэлэн бүтээгдэхүүний эзэлхүүн 2%-иар нэмэгдэж хадгалах хугацаа 60 хоногоор нэмэгдэнэ. Мөн  чанаржуулагч панифрешийг хэрэглэн усны хэмжээг нэмэгдүүлсэнээр 2% хүртэл бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлдэг.