Үйлдвэрлэлийн арга: Ногоон соёолжийг барабан дээр эргэлдүүлэн шаран гаргаж авдаг учраас хуурах явцад бүрэн, нэг төрлийн болтлоо чихэржиж, карамелиждаг байна.

Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Чийглэг

<7

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

55-65

ЕВС

3.2.3  болон

3.1.4.2.8.1

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Хүргэлтийн үйлчилгээ: Үйлдвэрээс урьдчилан холих боломжтой.

Захиалга өгөх доод хэмжээ: 500 кг-аас дээш