Солод тип мюнхенский / Munich Malt

Мюнхен төрлийн соёолж

Стандарт тодорхойлолт:

 

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 80

%

3.1.4.2.2

Чийглэг

< 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

18 - 22

ЕВС

3.1.4.2.8.1

Чихэржих хугацаа

10 - 30

минут

3.1.4.2.4

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

11.0 – 12.5

%

3.1.4.5.1.1

Уусах азот, хуурай бодисоор

680 - 800

мг/100 г

3.1.4.5.2.1

Колбахын тоо

38 - 44

%

3.1.4.5.3

рН

5.70 – 5.90

 

3.1.2.7

Зуурамтгай чанар

1.45 – 1.60

мПас

3.1.4.4

Friabilimeter

Бутрах чадвар

> 80

%

3.1.3.6

Шилэнцэр /комплекс/

< 2.5

%


*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011