Wachtel компанийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалтанд урьж байна