Энэ намрын "Мастер класс" сургалтын эхний ээлж 2017 оны 11-р сарын 07- 08-ны өдрүүдэд МҮХАҮТанхимд Талх, талхан бүтээгдэхүүний чиглэлээр зохион байгуулагдана. 

2017 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн сургалтанд маань хот, хөдөө орон нутгийн хүнс үйлдвэрлэгч компаниудын технологич нар хамрагдаж байна. 

Та бүхэнд сургалтын зургаас толилуулъя.