WACHTEL INFRA EE 620/216 H A3 Comfort  шарах шүүгээ Second Hand

Үнэ: 8500евро

Удирдлагын систем - DMS-WinServer
3 дахин өргөтгөсөн шарах шүүгээ
Тавцангийн өндөр - 430мм
Шарах шүүгээний өргөн 2330мм
Сэнстэй шарах шүүгээ