580*780 мм-ийн харьцаатай дугуйтай түрдэг тавиур 4 ширхэгийг хийх боломжтой, нүүрэн талдаа нугастай 2 ширхэг хаалгатай бөгөөд хаалга тус бүр цонхтой. Хаалга болоод ханан дах тусгаарлах хэсгүүд нь 60 мм-ийн зузаантай полиуретан хөөс. Үйлдэл заагч удирдлагатай агаар солилцооны төхөөрөмжтэй. 

Оврын хэмжээ: 1760*1960*2380 мм

  • 580*780 мм-ийн харьцаатай 20 тавиурны дугуйтай түрдэг тавиур
  • 580*780 мм-ийн харьцаатай 10 тавиурны /гүйдэг тавиур эсвэл шугам дээр тавьж болдог/ дугуйтай түрдэг тавиур
  • 2000 мм-ийн гүнтэй тавиур тавих гүйдэг тавиур эсвэл шугам